Sklep LZMO Kominy

LZMO na NewConnect


LZMO S.A. jest jedynym w Polsce producentem przewodów kominowych formowanych izostatycznie, czyli produkowanych w technologii unikalnej na skalę światową.

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 19 września 2011 roku (nazwa skrócona LZMO, ticker LZM). Obecnie wchodzi w skład NCIndex30, a od 1 kwietnia 2014 roku notowana jest w segmencie NewConnect Lead.

Kapitał zakładowy LZMO S.A. wynosi 1 093 000,00 zł i dzieli się na 10 930 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Notowania akcji LZMO

Udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ

Liczba posiadanych akcji i głosów na WZ

IndygoTech Minerals S.A.
Pozostali
Małgorzata i Artur Sławińscy