Sklep LZMO Kominy

Emisja obligacji


Emisja obligacji serii B LZMO S.A.
Maksymalna wartość emisji 6,1 mln zł
Okres zapadalności obligacji 30 miesięcy
Oprocentowanie obligacji 30 miesięcy
Wypłata kuponu kwartalnie
Rodzaj obligacji zwykłe, na okaziciela
Rodzaj oferty publiczna
Wartość nominalna obligacji 1000 zł
Zabezpieczenie obligacje zabezpieczone hipoteką na nieruchomości gruntowej (operat szacunkowy)
Przydział obligacji  

Zamiarem emitenta jest niezwłoczne wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Wszelkie informacje na temat procesu wprowadzania obligacji do obrotu na rynku Catalyst znajdą Państwo w raportach bieżących.

Do pobrania: Memorandum informacyjne

 

Oferujący:

INVISTA Dom Maklerski S.A.
Tel. +48 22 647 50 70
e-mail: biuro@invistadm.pl
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
www.invistadm.pl


Członkowie konsorcjum dystrybucyjnego:

Millennium Dom Maklerski S.A.
tel. +48 22 598 26 00
e-mail: kancelaria@millenniumdm.pl
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
www.millenniumdm.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
tel. +48 22 50 43 104
e-mail: makler@bossa.pl
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
www.bossa.pl