Ankieta zadowolenia klientów

Szanowni Państwo!
We wspólnym interesie producenta i klienta prosimy o udział w badaniu, które ma na celu poznanie Państwa opinii na temat naszej firmy oraz dotychczasowej współpracy między nami. Wyniki tego badania pozwolą nam lepiej zaspokajać Państwa potrzeby i oczekiwania.
Udział w badaniu jest dobrowolny, a przesłane dane poufne. Prosimy o odpowiedź na pytania.
Dane ogólne
Nazwa firmy:
Adres:
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę:
Numer telefonu/fax:
Adres e-mail:
1. W jakim stopniu Państwo oceniacie poziom obsługi klienta (uprzejmość, życzliwość, dostępność, chęć udzielenia pomocy) w firmie LZMO SA? zdecydowanie wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko
2. Jak oceniacie Państwo łatwość współpracy w firmie LZMO SA (przyjazne procedury, kultura osobista, realizacja nietypowych zamówień)? zdecydowanie wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko
3. Jak oceniacie Państwo terminowość realizacji zamówionych wyrobów/usług w firmie LZMO SA? zdecydowanie wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko
4. Jak oceniacie Państwo terminowość otrzymywania ofert na Państwa zapytanie ofertowe w firmie LZMO SA? zdecydowanie wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko
5. Jak oceniacie Państwo sposób dostawy, w jaki otrzymaliście Państwo zamówiony wyrób? zdecydowanie wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko
6. Jak oceniacie Państwo jakość produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług w firmie LZMO SA? zdecydowanie wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko
7. Proszę ocenić jakość wyrobów/usług firmy LZMO SA w stosunku do innych wyrobów podobnych. zdecydowanie wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko
8. Proszę ocenić poziom cen wyrobów/usług firmy LZMO SA w stosunku do innych wyrobów podobnych. zdecydowanie wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko