Sklep LZMO Kominy

Władze Spółki


Krzysztof Jabłonowski - Prezes Zarządu

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana   Krzysztof Robert Jabłonowski...


Skład Rady Nadzorczej

Dariusz Stanisław Janus - Przewodniczący Rady Nadzorczej; Robert Madej - Członek Rady Nadzorczej;  Juliusz Bolek - Członek Rady Nadzorczej; Marcin Zimny - Członek...