Sklep LZMO Kominy

Historia Spółki


Spółka LZMO powstała w wyniku przekształceń organizacyjnych i własnościowych, które zaszły w Lubuskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych. We wrześniu 2005 roku w zakładach w Łęknicy zainicjowano produkcję wyrobów ogniotrwałych. W 2006 roku, w wyniku inwestyci ukierunkowanych na modernizację parku maszynowo produkcyjnego, znacząco podniosła się jakość produktów oznaczonych logo LZMO, co z kolei pozytywnie wpłynęło na wzrost sprzedaży i wzmocnienie pozycji firmy na rynku.

W 2007 roku zostały zakupione dwie nieruchomości: grunty po byłym zakładzie produkcyjnym w Chwaliszowicach oraz grunty przeznaczone na działalność inwestycyjną w Lubsku. Spółka uzyskała koncesję na wydobycie iłów ogniotrwałych z kopalni w Chwaliszowicach, przeprowadzone zostały również inwestycje modernizacyjne w formowni zakładu w Łęknicy mające na celu przygotowanie produkcji płyt ogrodowych.

W styczniu 2008 roku zakupiono nieruchomość w Lubsku obejmujący złoże iłów ceramicznych Lubsko-Dachówczarnia II. Spółka zaangażowała się w nowy segment wyrobów - do jej oferty włączone zostały wkładwy do systemów kominowych. W lipcu firma uzyskała certyfikat ZKJ dopuszczający systemy kominowe LZMO do sprzedaży oraz certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie sprzedaży materiałów ogniotrwałych. W okresie 7 miesięcy 2008 roku  zakończono przygotowania i złożono wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Wdrożenie innowacyjnej metody produkcji wkładów kominowych” w ramach programu europejskiego Innowacyjna Gospodarka. Wniosek został zakwalifikowany i w grudniu 2008 roku została podpisana umowa z PARP o dofinansowanie projektu w 70% kosztów kwalifikowanych tj. na kwotę 8.391.321,23 zł. Planowane całkowite nakłady wynosiły 15.773.532,93 zł.

W 2009 roku, w związku z kryzysem gospodarczym, nastąpiła zmiana profilu działalności LZMO - Spółka z firmy produkcyjnej przekształciła się w firmę handlową. W październiku 2009 roku rozpoczeła się realizacja projektu budowy zakładu ceramicznego w Lubsku. Prace zostały zakończone w styczniu 2011. Jest to pierwszy zakład ceramiczny w Polsce produkujący wkłady kominowe metodą formowania izostatycznego. Automatyczna kontrola procesu wypału i utleniająca atmosfera w piecu zapewnia optymalne i pełne wykorzystanie energii cieplnej. Jest to równocześnie najnowocześniejszy zakład produkcyjny na świecie wykorzystujący najbardziej zaawansowane technologie wytwarzania.

W maju 2011 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowego zakładu i rozpoczęcie produkcji.