Sklep LZMO Kominy

Siedziba Spółki


Zarząd

ul. Królowej Marycieńki 52
05 - 083 Wierzbin

tel. +48 (68) 374 35 35
fax: +48 (68) 888 02 12

e-mail:lzmo@lzmo.pl
www: www.lzmo.pl

 

KRS: 0000369775
REGON: 080033678
NIP: 928-194-98-57

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 25 sierpnia 2016 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne firmy LZMO S.A. w likwidacji z siedzibą w Lubsku.

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Spółka zachowała prawo zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność. Od dnia 25 sierpnia 2016 roku Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą, realizować umowy oraz zawierać nowe kontrakty.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Anna Lichacz - Bujko. Sprawa toczy się pod sygnaturą V.GR 3/16. Zgodnie z art. 230 i 313 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządca złoży sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny w terminach ustawowych.

Jednocześnie Zarządca wskazuje, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 25 sierpnia 2016 roku (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: lzmo@zfrsa.pl

Mapa dojazdu